Անշարժ գույքի չափագություն

Անշարժ գույքի չափագություն Ընկերության կողմից կատարվում են անշարժ գույքի չափագրման և հաշվառման աշխատանքներ․ մասնավորապես՝ 1․ Հողամասի չափագրություն /կազմվում և տրամադրվում…

Ինքնակամ կառույցի հաշվառում

«ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՕ-397-Ն օրենքի պահանջների համաձայն՝ Ինքնակամ կառույցների (կիսակառույց ինքնակամ կառույցների հատվածների) վերաբերյալ տեղեկությունները…

Երբ է ավարտվում ինքնակամ կառույցների հաշվառման ժամկետները

«ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՕ-397-Ն օրենքի պահանջների համաձայն՝ Ինքնակամ կառույցների (կիսակառույց ինքնակամ կառույցների հատվածների) վերաբերյալ տեղեկությունները…