Վճարներ

Ընկերության կողմից տրամադրվող ծառայությունների միջնորդավճարներ

  1. Միասնական տեղեկանքի դիմումի ընդունում                            — 2500 ՀՀ դրամ,
  2. Տեղեկատվության տրամադրման դիմումների ընդունում        — 1000 ՀՀ դրամ
  3. Պետական գրանցման դիմումների ընդունում                            — 5000 ՀՀ դրամ
  4. Այլ ծառայությունների վճարները կապված են աշխատանքի ծավալի հետ և ֆիքսված չեն:

Վերը նշված ծառայությունները կարող են տրամադրվել Ձեր նախընտրած հասարակական վայրում, որի դեպքում վճարը սկսվում է 20,000 ՀՀ դրամից: