Պետական գրանցման, միասնական տեղեկանքի տրամադրման դիմումների ընդունում

Ընկերության կողմից կատարվում են ՀՀ կադաստի կոմիտեի սպասարկման գրասենյակներում մուտքագրվող դիմումների ընդունում, մասնավորապես՝

 • Իրավունքի պետական գրանցում
 • Իրավունքի դադարման պետական գրանցում
 • Միասնական տեղեկատվության տրամադրում
 • Միասնական տեղեկանքի տրամադրում և իրավունքի դադարեցում
 • Այլ տեղեկատվության տրամադրում
 • Բոլոր գործող սահմանափակումների վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում
 • Բոլոր գրանցված իրավունքների վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում
 • Կադաստրային արժեքի վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում
 • Նոր վկայականի տրամադրում
 • Սահմանափակման դադարման պետական գրանցում
 • Սահմանափակման պետական գրանցում
 • Սխալների ուղղում
 • Վրիպակի ուղղում
 • Փաստաթղթերի պատճենների տրամադրում էլեկտրոնային տարբերակով
 • Քարտեզագրական նյութերի տեղեկատվության տրամադրում

Անհրաժեշտության դեպքում ԱՆՎՃԱՐ կտրամադրվի խորհրդատվություն

Հասցե՝ ք. Երևան, հեռ․ +37441388377