Չափագրություն

Ընկերության կողմից կատարվում են անշարժ գույքի չափագրման և հաշվառման աշխատանքներ․ մասնավորապես՝

 

1․ Հողամասի չափագրություն /կազմվում և տրամադրվում է հողամասի հատակագիծ/

 

2․ Շենք շինությունների չափագրություն /կազմվում և տրամադրվում է շինություն հատակագիծ և շինությունների բնութագիր/

 

3․ Ինքնակամ շինությունների հաշվառում /կազմվում է հողամասի և ինքնակամ շինությունների հատակագիծ և սահմանված կարգով ներկայացվում է կադաստրի կոմիտե հաշվառման համար/

 

Գրասենյակի հասցեն է՝ ք. Երևան, հեռ․ +37441388377