Շինարարություն և Նախագծում

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ և ՆԱԽԱԳԾՈՒՄ

Ընկերության պատվերով իրականացվում է՝

  • Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության մասնագիտական  խորհրդատվական ծառայություն՝ հիդրոտեխնիկական, բնակելի, հասարակական և արտադրական, ինչպես նաև ոռոգման, ջրամատակարարման, ջրահեռացման աշխատանքների մասով։
  • Շենքերի և շինությունների տեխնիկական վիճակի հետազննություն (ՍԵՅՍՄԻԿ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ)
  • Ինժեներական ցանցերի նախագծում
  • Նախագծերի պարզ փորձաքննություն ներառյալ նախագծերի վերոգրյալ բոկոր բաժինները, ինչպես նաև ճարտարապետության և կոնստրուկտորական մասերը:

Հասցե՝  Ահարոնյան 3

info@kadastr.am (+374) 41 388 377 ;  (+374) 43 388 377