Խորհրդատվություն

Ընկերության կողմից գույքային իրավունքների վերաբերյալ տրամադրվող խորհրդատվությունը իր մեջ ներառում է՝

1. Անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման ընթացքում առաջացած խնդիրները և խոչընդոտները ՀՀ օրենսդությամբ սահմանված կարգով լուծելու ուղիները

2. Անշարժ գույքի նկատմամբ գրանցված, հաշվառված, ինչպես նաև գույքագրված իրավունքների վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալու կարգը

3. Անշարժ գույքի ձեռքբերման, օտարման կամ այլ գույքային իրավունքներով ծանրաբեռնման գործարքների մասին տեղեկատվությունը,

4. Այլ տեղեկատվություն, որը կվերաբերի գույքային իրավունքներին

5. Խորհրդատվությունը տրամադրվում է անշարժ գույքի ցանկացած գործարքի, այդ թվում ժառանգության, առաջին գրանցման հետ կապված խնդիրների լուծման վերաբերյալ,կարճ՝ Կադաստրի հետ կապված խնդիրներ ունեք կամ անհրաժեշտ է տեղեկատվություն սիրով սպասում ենք

6. Շինարարության  որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական  ծառայություն, նախագծում,  փաստաթղթերի  ձևակերպում՝

6,1․ Քաղաքաշինության մասով՝ բնակելի, հասարակական և արտադրական օբյեկտների շինարարություն

6,2 . Հիդրոտեխնիկական՝ ոռոգում, ջրամատակարարում, ջրահեռացում

Ընկերության կողմից տրամադրվող խորհրդատվությունը վճարովի ծառայություն է

info@kadastr.am

հեռ․ (+374) 41 388 377 ;  (+374) 43 388 377