Իրավաբանական անձանձ համար

ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ

Առաջարկում ենք պայմանագրային հիմունքներով համագործակցել <<ԻՓԻ ԸՆԴ ՓԱՐԹՆԵՐՍ>> ՍՊ Ընկերության հետ, մասնավորապես՝

  1. Անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ դիմումների գրագետ կազմում և պետական գրանցման ներկայացում
  2. Անշարժ գույքի նկատմամբ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ տեղեկանքի կամ ԱՅԼ տեղեկատվության տրամադրման դիմումների ընդունում և Կադաստրի կոմիտե ներկայացում
  3. Ընկերության կողմից կտրվի խորհրդատվություն գույքային իրավունքների (անշարժ գույքերի մասով) իրացման ժամանակ առաջացած խնդիրների լուծումների վերաբերյալ:
  4. Անշարժ գույքերի հետ կապված գործարքների (առուվաճառք, վարձակալություն, …) համար համապատասխան փաստաթղթերի կազմում և գործարքի իրականացում:
  5. Գույքային իրավունքների հետ կապված հարցերով իրավաբանական անձի շահերի պաշտպանություն պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում:

Նշված աշխատանքները իրականացվում և համակարգվում են ոլորտում տասնամյակների փորձ ունեցող մասնագետներ

Հասցե՝ ք. Երևան, Ահարոնյան 3

info@kadastr.am

հեռ․ (+374) 41 388 377 ;  (+374) 43 388 377