Էդգար Պետրոսյան

ՀԻՄՆԱԴԻՐ ՏՆՕՐԵՆ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁ

ՀՀ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ԿՈՄԻՏԵ

 • 2014 – 2023 — Կոմիտեի Գրանցման վարչության գրանցման բաժնի պետ
 • 2020 — Միջգերատեսչական հանձնաժողովի անդամ, հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ
 • 2017 — Շնորհվել է ՀՀ քաղաքացիական ծառայության 1-ին դասի խորհրդականի դասային աստիճան
 • 2008 — 2014 — Կոմիտեի աշխատակազմի գույքի գրանցման վարչության գրանցման բաժնի գլխավոր մասնագետ
 • 2007 – 2008 — Կոմիտեի աշխատակազմի անշարժ գույքի հաշվառման բաժնի առաջատար մասնագետ
 • 2005 — 2007  — Կոմիտեի աշխատակազմի անշարժ գույքի հաշվառման բաժնի 1-ին կարգի մասնագետ

ՃԱՐՏԱՐԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

2016 -2016 —  Դասախոս — ինժեներական գեոդեզիայի ամբիոն

 • Դիպլոմային աշխատանքների ղեկավար
 • Պետական քննական հանձնաժողովի անդամ

«ԳԵՈԴԵԶԻԱ ԵՎ ՔԱՐՏԵԶԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ»  ՊՈԱԿ

 • 2018  — 2020  Դասախոս —  Ուսումնամեթոդական կենտրոն, անշարժ գույքի ռեգիստների դասընթացներ

Մասնագիտական ունակություններ և ձեռքբերումներ

 • Գույքի նկատմամբ իրավունքների և սահմանափակումների պետական գրանցման, ինչպես նաև գրանցված իրավունքների և սահմանափակումների վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրման գործընթացի ուսումնասիրության իրականացում և համակարգում, հայտնաբերված թերությունների և սխալների վերաբերյալ մասնագիտական եզրակացության ներկայացում
 • Իրավական ակտերի նախագծերի վերաբերյալ կարծիքների տրամադրում և համակարգում
 • Անշարժ գույքի գրանցման ոլորտին վերաբերող իրավական ակտերի նախագծերի, առաջարկությունների, եզրակացությունների, այլ փաստաթղթերի, մշակման աշխատանքների իրականացում և համակարգում
 • Դիմումների, դիմում -բողոքների, գրությունների ճշգրիտ և օբյեկտիվ լուծման վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում և համակարգում
 • Հայաստանի Հանրապետության գործարար միջավայրի բարելավմանն ուղղված աշխատնքներում սեփականության գրանցմանն ուղղված աշխատանքների համակարգում /DOOING BUSINESS/
 • ՀՀ կադաստրի կոմիտեում հիմնական գործունեության ցուցիչի /KPI/ հաշվարկման մեթոդաբանության մշակում
 • ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումների, որոշումների փոփոխությունների նախագծերի կազմման աշխատանաների իրականացում, Հայեցակարգերի մշակում