Գեոդեզիական աշխատանքներ

1․ Ընկերությունն իրականացնում է հանութագրման աշխատանքներ, ներառյալ աշխատանքների նախագծում, տեղանքի հանութագրում, հողամասերի նշահարում, շենք-շինությունների և հողամասերի չափագրում:

2․ Գեոդեզիական մոնիթորինգ, ներառյալ՝ օբյեկտների նախնական ուսումնասիրություն,
առաջադրանքների և հետազոտական գործունեության իրականացման անհատական համալիրի մշակում, հենանիշների տեղադրում ըստ ստանդարտների, դեֆորմացիոն նշանների նախնական տեղադրում, պարբերական մոնիտորինգի և դիտարկումների իրականացում։

Հասցե՝ ք. Երևան, Ահարոնյան 3:

info@kadastr.am

հեռ․ (+374) 41 388 377 ;  (+374) 43 388 377