Գեոդեզիական աշխատանքներ

1․ Ընկերությունն իրականացնում է հանութագրման աշխատանքներ, ներառյալ աշխատանքների նախագծում, տեղանքի հանութագրում, հողամասերի նշահարում, շենք-շինությունների և հողամասերի չափագրում:

2․ Գեոդեզիական մոնիթորինգ, ներառյալ՝ օբյեկտների նախնական ուսումնասիրություն,
առաջադրանքների և հետազոտական գործունեության իրականացման անհատական համալիրի մշակում, հենանիշների տեղադրում ըստ ստանդարտների, դեֆորմացիոն նշանների նախնական տեղադրում, պարբերական մոնիտորինգի և դիտարկումների իրականացում։

Հասցե՝ ք. Երևան, Կոմիտաս 12, (Ամերիաբանկի կողքը):