Անշարժ գույքի չափագություն

Ընկերության կողմից կատարվում են անշարժ գույքի չափագրման և հաշվառման աշխատանքներ․ մասնավորապես՝

1․ Հողամասի չափագրություն /կազմվում և տրամադրվում է հողամասի հատակագիծ/

2․ Շենք շինությունների չափագրություն /կազմվում և տրամադրվում է շինություն հատակագիծ և շինությունների բնութագիր/

3․ Ինքնակամ շինությունների հաշվառում /կազմվում է հողամասի և ինքնակամ շինությունների հատակագիծ և սահմանված կարգով ներկայացվում է կադաստրի կոմիտե հաշվառման համար/

Անշարժ գույքի չափագրությունը իրականացվում է հողամասերի և դրա վրանով ծանրաբեռնված  շենքերի, շինությունների, դրանց նպատակային և գործառնական նշանակությունների վերաբերյալ որակական և քանակական տվյալների ստանալու համար։Անշարժ գույքի չափագրությունը իրականացվում է հողամասերի և դրա վրանով ծանրաբեռնված  շենքերի, շինությունների, դրանց նպատակային և գործառնական նշանակությունների վերաբերյալ որակական և քանակական տվյալների ստանալու համար։

Հողամասի և դրանով ծանրաբեռնված շենք, շինությունների հաշվառումն անշարժ գույքի վերաբերյալ տվյալների ամբողջությունն է, որը ներկայացվում է անշարժ գույքի գծային չափերով (երկարություն, լայնություն, բարձրություն), մակերեսներով և ծավալներով:

Հողամասերը չափագրվում և հատակագիծը կազմում է քարտեզագրության, գեոդեզիայի, չափագրման (հաշվառման) և հողաշինարարության գործունեություն իրականացնող` համապատասխան որակավորում ունեցող անձը, որը իրավունք ունի պատվիրատուից պահանջելու կատարվող աշխատանքներին վերաբերող անհրաժեշտ նյութերը, գործունեությունն իրականացնելու նպատակով, ինչպես նաև պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի համակարգից ստանալու անհրաժեշտ տեղեկատվություն։

Գրասենյակի հասցեն է՝ ք. Երևան, Ահարոնյան 3:

info@kadastr.am

հեռ․ (+374) 41 388 377 ;  (+374) 43 388 377